Home is where the heart is

Ik wil je iets uitleggen……

Afgelopen tijd zal je net als ik overspoeld zijn door nieuwsbrieven. 
Allemaal ondernemers en bedrijven die online verder aan het werk zijn gegaan en op een online manier hun klanten verder willen helpen. 

Ik heb me de afgelopen weken wat nieuwsbrieven betreft behoorlijk koest gehouden en daar had ik meerdere redenen voor. 
O.a. dat ik bezig was met een (veel te uitgebreide) uitleg over de manier waarop ik nu woningen ontstoor en hoe ik over 5G denk. 
 
Het is bekend dat ik buiten de gewone meetapparatuur woningen meet met een Lecher-antenne.

De Lecher-antenne is een unieke toevoeging van een standaard woononderzoek. 


Hiermee kan ik geopathie meten, de natuurlijke netten, wateraders, breukresonanties etc. 

Er is de afgelopen jaren bizar veel veranderd wat toename van straling betreft. 
Daardoor moesten we steeds onze ontstoringsmethode aanpassen en gelukkig zijn veel klanten door de jaren heen bij ons gebleven. 

Het ontstoringssysteem dat we nu hanteren is gebaseerd op de radionica. 

Redelijk ingewikkeld om het goed uit te leggen, maar het werkt wonderbaarlijk goed.

De periode vlak voor de Corona crisis was ik bij een aantal klanten van wie ik met deze methode hun woning ontstoor. Zij gaven mij een wake-up call.


Ze vroegen of ik eens uitleg wilde geven hoe het nu werkt. 

Het hoeft niet heel precies, maar zo, zodat ze een beter idee hebben. 

Omdat ze mij vertrouwen en merken dat het werkt, maken ze gebruik van een abonnement hiervoor, maar ze kunnen het niet goed uitleggen aan derden als er naar gevraagd wordt. 


Ik ben hieraan begonnen, maar besefte dat ik het al gauw te uitgebreid en te ingewikkeld ging maken wat niet de bedoeling was.  
Dat verdween de prullenmand in.

Maar uiteindelijk is er een eenvoudige versie uitgekomen zoals ik het zelf mondeling zou uitleggen als we elkaar spreken.  

Heb je zin, en wil je echter dieper op de materie ingaan, dan verwijs ik je o.a. naar boeken en informatie op het internet over radionica, morfische velden, nulpuntenenergie, Rupert Sheldrake, Het Veld van Lynn Mc Taggert, dr. Joe Dispenza, Dr. Bruce Lipton e.a. 


Ontstoren

We zijn dus continue aan het ontstoren geweest en “tegen” straling aan het werken geweest. 
In de beginjaren ’80 ontstoorden we met:
Resorbatoren, dit zijn buisjes met een vloeistof die de negatieve energie absorbeerden. 
Biodin-Brikjes die we in de grond rondom een woning ingroeven maar die waren na de komst van de mobiele telefoniemasten al snel niet meer voldoende.
De Biopolers in verschillende varianten en – methoden. Dit bleek ook niet meer voldoende.
Het NRG systeem waarmee we op afstand woningen ontstoren en onderhouden. 
En daarvan steeds updates


Ruim anderhalf jaar geleden bedacht ik dat ik op deze manier niet meer de kwaliteit zou kunnen leveren die ik voorheen wel kon leveren wanneer er nog meer bij zou komen. 

Ik stond op het punt om te investeren in nieuwe apparatuur, moest me alles over 5G eigen maken en besefte dat we veel testcases moesten gaan doen met de nieuwe 5G. 
Maar er was iets wat met tegen hield. Ik kon me er niet toe zetten om hier vol in te gaan. “Dan is er wat mee.” zei ik altijd tegen vrienden als ze zoiets privé of business-wise tegen kwamen. Afgelopen anderhalf jaar heb ik bij aantal vrienden en vriendinnen steeds m’n weerstand en m’n aarzeling besproken. 
Natuurlijk heb ik kennis nodig op dit vlak, en de juiste apparatuur, maar dat was het niet. 

Maar wat wel….. Meestal als ik op zo’n punt beland, moet ik luisteren naar m’n intuïtie. 
Deze stond in m’n gezicht te schreeuwen, maar ik hoorde en zag het niet. 


Tot ik op een seminar was en me enorm verveelde. (…)

Ik begon te tekenen in m’n notebook en uiteindelijk werd het een opsomming van de opleidingen die ik heb gedaan en alle documenten en ideeën die ik ooit heb ontwikkeld, soms getest en heb aangepast, maar vervolgens zijn blijven liggen omdat de tijd nog niet rijp was of omdat ik nog niet wist hoe ik het moest inzetten. 

Ik overzag ineens het geheel en besefte dat ik het al die tijd al in huis had. 
Ik zag ineens heel visueel voor me hoe een woning verbeterd kon worden, ondanks alle nieuwe vormen van straling. 

Niet meer alleen maar tegen straling acties uitvoeren, maar zorgen voor een veilige sfeer in huis op een andere manier.
 

Alles wat er nodig is om een woning in een soort bubbel te hullen. 


Voordat je denkt dat…. nee, ik kan niet toveren, en geen wonderen verrichten. 

Ik ben broodnuchter, maar besef dat er heel veel mogelijk is, ook op het gebied dat nu nog vaag lijkt, maar waarvan ik overtuigd ben dat er in de toekomst veel meer mee mogelijk is. 

Alles is trilling en we zijn allemaal connected. Huizencrisis

Jaren geleden, in de crisis toen de huizen bijna niet meer verkocht werden, had ik voor de “fun” een methode ontwikkeld om woningen die “onverkoopbaar” bleken te zijn in een andere energie te zetten zodat ze een andere trilling uitzenden. 

Dus dat de woning heel aantrekkelijk zou worden vanwege de fijne energie die ervan uit ging. 

Wanneer de foto van de woning bij een zoekopdracht op een makelaars website voorbij zou komen, zou dit al meer bekijks moeten opleveren en daardoor ook weer bezoekers aantrekken. 

Dit lukte dus aardig, soms was de uitkomst een beetje anders, maar er was beweging. 
In 1 geval werd een woning die bijna 3 jaar te koop stond, totaal geen bekijks had, ineens verhuurd!

Ik ben daarmee gestopt omdat ik de woningen van mensen die ziek waren belangrijker vond om te ontstoren en ook omdat het bijna niet valt uit te leggen wat je precies doet.


Nu is deze techniek een onderdeel van mijn nieuwe methode van het ontstoren geworden.De bubbel.

De energie, de ontstoorde ruimte, die ik voor het gemak “de bubbel” ben gaan noemen, creëer ik met behulp van een geüpdatet NRG system, een soort radionica systeem waar we al jaren mee ontstoren.

Alles is energie. 
Zelfs een woord, een foto, een tafel, voeding, alles! 
En daar maak ik gebruik van. 

Hoe wetenschappelijk dit is? 

(Dat is meestal de eerste vraag die gesteld wordt…) Radionica is wetenschappelijk bewezen. 
Deze methode zoals ik het toepas, nog niet, maar wel al door derden gecontroleerd met een ander type meetsysteem en goed bevonden. 

 

5 fase’s 

  1. Wanneer ik een woning in m’n beheer krijg, dan begin ik eerst met een diagnose. Meestal heb ik dan al een woononderzoek ter plaatse gedaan en weet ik precies wat voor soort straling er is – en waar er storingen zijn. Soms is er geen woononderzoek geweest, omdat de woning in het buitenland is, of om een andere reden. 
De diagnose van een woning waar ik nog niet eerder ben geweest verloopt via een heel uitgebreide meting en ik heb daarvoor een eigen methode ontwikkeld met controle punten. 

Voor dit onderzoek op afstand maak ik gebruik van het NRG systeem en hiervoor heb ik o.a. foto’s nodig van (bepaalde delen van) de woning en nog een aantal gegevens en er wordt nog iets geplaatst. 
Dit geheel bij elkaar heeft een eigen frequentie, een eigen identiteit als het ware. 
Er bestaat geen tweede identieke combinatie. 
Het heeft bij elkaar een eigen trilling, een soort eigen duimafdruk. 

2. Daarna ga ik “ont-storen”. 
De natuurlijke straling, technische straling en hetgeen wat makkelijk ontstoord kan worden, de energie-afdruk van gebeurtenissen uit het verleden als deze storend werken, en alles wat een goed harmonisch gevoel en een gezonde woning in de weg staat wordt gereinigd. 
Daarbij wordt er ook vaak aan de (energetische) gronding van een pand gewerkt. 
Een woning op hei-palen met aardepennen zou echt goed gegrond moeten zijn, maar toch – als er een ophoping van bepaalde energieën in de woning aanwezig is, dan voelt het nadat de energetische gronding hersteld is, compleet anders aan!

3. De fase van toevoegen. 
Je kan iets heel goed reinigen, maar we hebben wel energie nodig. 
Daarom geloof ik ook niet in het behandelen van alle muren, ramen, plafonds en vloeren met materiaal tegen straling. Zo maak je een rare, benauwde resonantie-kast, met reflecterende oppervlakten en is de energie doods in huis. 
Ik kijk naar wat is goed en wat niet? 
En in welke mate? 
Welke dosering. 
Dus wat hebben de bewoners nodig? 
Hiervoor wordt gekeken naar de orgaanwaarden.
Dit zijn de frequenties van organen in ons lichaam. 
Dit is meetbaar met de Lecher-antenne. 
Elk orgaan in ons lichaam heeft zijn eigen specifieke frequentie. 
De invloeden van buiten af kunnen de frequenties van onze organen negatief beïnvloeden, en aan de hand van de veranderende frequentie-waarde kan je de mate van de negatieve invloed meten. 
En die waarden zijn meetbaar in de ruimte. 

Dus wat doet een ruimte op een persoon die daar lang verblijft? 
En dan bedoel ik > 3 maanden. Wat voor invloed kan dit geheel uitoefenen als de persoon hiervoor gevoelig voor is? (Ook in Lecher-antenne 2 online cursus) 

Alles wat je in huis brengt, kan invloed uitoefenen op de orgaanwaarden die je in een ruimte meet. Bijvoorbeeld draadloze apparatuur. 
Dus niet op een persoon gemeten, maar in die ruimte. 

In m’n boek Uit straling leg ik uit dat de gevoelswaarde in een metalen kooi, compleet anders aanvoelt t.o.v. een houten kooi. 
De gemeten orgaanwaarden verschillen ook. In de metalen kooi heb je het eerder koud, dan in de houten. 
Gemeten met een thermometer zijn beide ruimtes gelijk wat temperatuur aangaat. 
Toch voelt het anders. 
Een andere vergelijking: een ruimte waarbij alles van niet natuurlijke materialen gemaakt is t.o.v. een ruimte met voor het merendeel natuurlijke materialen. (zie blog vakantie in een plastic zak.) 

Stel dat je in de ruimte die niet goed aanvoelt allerlei trucks gaat uithalen. 

Kaarsjes branden, edelstenen neerleggen op bepaalde plekken, etherische olie verdampen enz. 
Dan wordt zo’n ruimte opgewaardeerd. Het voelt dan beter aan. 

Op die manier vergelijk ik wat ik doe met het “toevoegen” van energie. Maar dan in allerlei andere vormen.
Dit wordt in voorzichtige stappen gedaan. 

Te snel en te veel willen doen werkt niet goed. 
Je kan over-compenseren waardoor het geheel juist de andere kant op schiet. 
Dan zit je ook rechtop in je bed. Dat is niet de bedoeling. 

De uitdaging ligt erin om zoveel mogelijk te doen met weinig. 
Subtiliteit. 
Soms moet je wel eens beginnen met een schot hagel, maar dan wanneer er rust is, ga je kijken wat je weg kan laten en wat de belangrijkste items zijn. 
Bijvoorbeeld gronding, of bijvoorbeeld de energie die zorgt voor orde en helderheid. 
Of voor harmonie. 

4. Stabiliseren van de situatie. 
Wanneer er een ontstorings percentage bereikt is dat boven de 85% is, dan wordt er begonnen met het stabiliseren. 
Daarbij wordt gekeken wat stabiele resonanties zijn, en wat de incidentele resonanties zijn. 
Door te meten wat er standaard aanwezig is, kan er een behandeling ingezet worden die continue door draait, en op die manier een bepaalde basis kan onderhouden.

5. Handmatige metingen.
Door minstens eens in de week een handmatige meting uit te voeren worden extra resonanties en hetgeen tijdelijk aanwezig is behandeld. 

Er kan altijd wel iets meetbaar of merkbaar aanwezig zijn, maar dat zal van korte duur zijn en dat zal ook niet snel ziekmakend zijn. 
Het kan natuurlijk wel dat als er ineens een resonantie bij is gekomen dat het heel vervelend aanvoelt. Soms zelfs heel heftig aanvoelt waardoor sommige mensen in paniek kunnen raken. 
Dit wordt uiteindelijk weer opgepakt en behandeld.
Stel dat er eerder ontstoord is met biopolers en één van de biopolers is weg, dan merk ik dat niet in m’n meting. 
Wat ik dan wel merk, is een toename van straling en/of een verslechtering van orgaanwaarden. 
Maar ik kan niet bepalen of dit door het wegvallen van een biopoler komt of doordat er meer straling bij is gekomen. 
Een feit voor mij is: het meet als “niet goed” in een bepaalde mate en er moet “wat” aan gedaan worden. 
 

5G

Met de komst van 5G (dit is de opvolger van 4G = LTE) verwacht ik het ook op die manier te gaan merken in m’n metingen. Hoe precies de 5G voor mij meetbaar gaat worden, weet ik (nog) niet. 
De 5G gaat op meerdere frequenties werken, o.a. 700 MHz, 1400 MHz en 2100 MHz. Hierna volgt de 3500 MHz. 
5G gaat gebruik maken van verschillende technieken. O.a. dat de zendmast een stralingsbundel richt op een gebruiker en deze “volgt”. 
Verder gaat 5G vooral gebruikt worden om alles met elkaar te laten communiceren. IoT, Internet of Things – dat betekent weer meer straling. 
Het is verwarrend en onzeker hoe en wat precies de meetbare gevolgen gaan zijn in een woning.
Een deel van de gebruikte frequenties zullen niet eens in een woning kunnen komen?

 

Angst

Wat mij wel duidelijk is geworden de afgelopen maanden met alle berichten van masten die in vlammen op zijn gegaan en alle vragen over 5G die ik in m’n mailbox heb ontvangen, dat er heel veel angst hiervoor is. Echt heel veel angst. 

Dit is ook een frequentie. 
Dit is een flinke deken die over ons heen ligt en dat heeft ook z’n effecten. 
Mensen “voelden” de 5G al terwijl deze er nog niet was. (Buiten een aantal proefplaatsingen). 

Onderzoek naar het hoe en wat – en wat dit op de lange termijn voor invloed gaat hebben is noodzakelijk. 
Helaas is de rechter het hier niet mee eens en accepteert de idioot hoge grenswaarden van de Nederlandse overheid waarmee eigenlijk wordt aangegeven dat het hoe dan ook “veilig” is voor de gezondheid. Heel apart dat deze grenswaarden door andere landen wel als te hoog worden aangegeven. 
 
Het komt er voor mij op neer dat de uitkomst van mijn metingen van de orgaanwaarden in de woning goed moet zijn. 
Dus door het op bovenstaande manier met de 5 fases aan te pakken heb ik goede hoop de woningen goed te kunnen blijven behandelen. 

Ook is het nog steeds mogelijk om afscherm artikelen zoals koolstofverf, vitrages en raamfolie te gebruiken indien nodig. 
 
Het perfecte slapen zal wel een uitdaging blijven, want dat kan op enorm veel manieren beïnvloed worden. 
Het kan aan de persoon zelf liggen, (heel veel fysieke en mentale redenen zijn mogelijk) aan het type bed, aan de temperatuur, omgevingsgeluiden, zuurstof, licht, stress, en natuurlijk straling. 

Abonnementen

De abonnementen lopen per kwartaal, per half jaar of per jaar. 
Per jaar is natuurlijk het voordeligst.
Wil je meer weten over het ontstoren via dit systeem, en hoe jouw woning ontstoord kan worden, wat je wel en wat je niet kan verwachten, en prijzen, vul dan het contact formulier in.
0 Comments

Leave a Comment